آنتی فیلتر کلود Anti Filter Cloud VPN ** از 2003 تا کنون

پیش‌نویس خودکار

آنتی فیلتر به عنوان اولین و تنها کمپانی فیلترشکن که از 2003 تا کنون این همه مدت فعالیت خود را نگه داشته است و قدیمی ترن می باشد شناخته می شود.

anti filter دارای تعداد بسیاری نماینده مستقل می باشد

cloudvpnnet">cloudvpn

persiavpn

multivpnnet">multi vpn

govpn

بسیار عالی و قوی و مداوم اتصال تمامی شبانه روز بدون وقفه بود